Taxe de participare

Taxe de participare: Pânã în data de 12 aprilie 2018 Dupã 12 aprilie 2018
sau pe loc
Farmacisti, medici, biologi, biochimisti, chimisti,cercetãtori, cadre didactice 150 lei 200 lei
Asistenti de farmacie, asistenti medicali, studenti, masteranzi si doctoranzi 50 lei 70 lei
Cina festivã care se va organiza în 21 aprilie 2018,seara si participare la workshopul si vizita de la Căsoaia 100 lei 100 lei

Taxa include: mapa manifestãrii, traducerea si tratatia din pauzele de cafea.

Plata se va face în contul:
UNIVERSITATEA DE VEST ” VASILE GOLDIS ”  din ARAD
COD FISCAL: 14305480
CONT IBAN : RO09BPOS02002596951RONOA, BANCA : BANC POST ARAD