Scoala de primãvarã de GEMMAETERAPIE

Speakeri

Dr. Fabrizio Gelmini

Competențe și Activități

  • Toxicolog specialist în mediul înconjurător și asistent cercetare începând cu luna ianuarie 2013 la Departamentul de Științe Farmaceutice, Universitatea din Milano (IT).
  • Principalele zone din activitatea de cercetare s-au concentrat pe fitoterapie, fito-chimie și analize toxicologice, acordându-se o atenție specială aromoterapiei și profilului analitic și activităților biologice ale uleiurilor esențiale..
  • Autor și recenzor la reviste științifice internaționale (Cercetări asupra produselor naturale, Revista de produse naturale, Cercetare în domeniul Fitoterapiei, Revista plantelor care conțin uleiuri esențiale, Perfuzie, Revista de chimie din Europa centrală, Revista privind dureri musculo-scheletice, Revista internațională de biologia plantelor).
  • Lector la Accademia Nazionale di Scienze Igienistiche Naturali G. Galilei (TN, IT) și la Accademia Italiana di Fitoterapia (BS, IT). Este membru al Societății Italiene pentru Cercetare asupra Uleiurilor Esențiale (SIROE).

 

 

Tatiana Calalb,

doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, Șeful Catedrei de farmacognozie și botanică farmaceutică, facultatea de Farmacie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, or. Chișinău, Republica Moldova.

Direcția de cercetare: structura și ultrastructura plantelor, biotehnologii in vitro la plante medicinale, carpocultura in vitro, studiul plantelor medicinale din flora locală.

Discipolul Școlii ştiinţifice în domeniul anatomiei şi citologiei vegetale din r. Moldova, fondată de academicianul Boris Matienco.

Autor și coautori la 150 lucrări editate, inclusiv 3 manuale, 4 compendii, 2 indrumări metodice, 5 articole cu IF, 4 brevete de invenție etc. Conducător la 25 teze de licență pentru studenții facultății de Farmacie. Participant activ la diverse foruri internaționale și naționale din domeniul biologiei vegetale, studiului plantelor medicinale, gemmeterapiei, biotehnologiilor in vitro (Moldova, Ucraina, Belarus, România, Rusia, Turcia, Grecia, Marea Britanie etc.).