Taxe de participare

Taxe de participare: Pânã în data de 20 aprilie 2017 Dupã 20 aprilie 2017
sau pe loc
Farmacisti, medici, biologi, biochimisti, chimisti,cercetãtori, cadre didactice, masteranzi, doctoranzi 150 lei 200 lei
Asistenti de farmacie, asistenti medicali si studenti 50 lei 70 lei
Cina festivã care se va organiza în 28 aprilie 2017,seara si participare la workshopul de la Macea 100 lei 100 lei

Taxa include: mapa manifestãrii, traducerea si tratatia din pauzele de cafea.

Plata se va face în contul:
UNIVERSITATEA DE VEST ” VASILE GOLDIS ”  din ARAD
COD FISCAL: 14305480
CONT IBAN : RO09BPOS02002596951RONOA, BANCA : BANC POST ARAD